Forum und email
apache_request_headers

apache_request_headers

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

apache_request_headers -- Fetch all HTTP request headers

Popis

array apache_request_headers ( void )

Fetches all HTTP requests from the current request.

Tato funkce je podporována jen v případě, že je PHP nainstalováno jako modul do Apache..

Návratové hodnoty

An associative array of all the HTTP headers in the current request, or FALSE on failure.

Příklady

Příklad 1. apache_request_headers() example

<?php
$headers
= apache_request_headers();

foreach (
$headers as $header => $value) {
    echo
"$header: $value <br />\n";
}
?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Accept: */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
Host: www.example.com
Connection: Keep-Alive

Poznámky

Poznámka: Prior to PHP 4.3.0, apache_request_headers() was called getallheaders(). After PHP 4.3.0, getallheaders() is an alias for apache_request_headers().

Poznámka: You can also get at the value of the common CGI variables by reading them from the environment, which works whether or not you are using PHP as an Apache module. Use phpinfo() to see a list of all of the available environment variables.

Poznámka: Od PHP 4.3.3 můžete používat tuto funkci serverového modulu NSAPI také v serverech Netscape/iPlanet/SunONE.