Forum und email
getallheaders

getallheaders

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getallheaders -- Získává všechny hlavičky HTTP požadavku

Popis

array getallheaders ( void )

Tato funkce vrací asociativní pole všech HTTP hlaviček v současném požadavku.

Poznámka: Hodnotu běžných CGI proměnných můžete také získat tím, že je přečtete z prostředí, což funguje, ať používáte PHP jako modu Apache nebo ne. Pokud chcete vidět seznam všech systémových proměnných definovaných tímto způsobem, použijte phpinfo().

Příklad 1. getallheaders() Example

$headers = getallheaders();
while (list ($header, $value) = each ($headers)) {
    echo "$header: $value<br>\n";
}

Tento příklad zobrazí všechny hlavičky současného požadavku.

Poznámka: getallheaders() je v současnosti podporována jen když PHP běží jako modul Apache.