Forum und email
apache_reset_timeout

apache_reset_timeout

(no version information, might be only in CVS)

apache_reset_timeout -- Reset the Apache write timer

Popis

bool apache_reset_timeout ( void )

apache_reset_timeout() resets the Apache write timer, which defaults to 300 seconds. With set_time_limit(0); ignore_user_abort(true) and periodic apache_reset_timeout() calls, Apache can theoretically run forever.

This function requires Apache 1.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tyto funkce jsou v bezpečném režimu (safe-mode) deaktivovány.