Forum und email
atan2

atan2

(PHP 3 >= 3.0.5, PHP 4, PHP 5)

atan2 -- Arcus tangens dvou proměnných

Popis

float atan2 ( float y, float x )

Tato funkce spočítá arcus tangens dvou proměnných x a y. Je to skoro totéž jako spočítání arcus tangens z hodnoty y / x s tím rozdílem, že podle znamének obou argumentů je určen kvadrant výsledku.

Tato funkce vrací výsledek v radiánech, v rozmezí -PI a PI (včetně).

Viz také acos() a atan().