Forum und email
asinh

asinh

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

asinh -- Inversní hyperbolický sinus

Popis

float asinh ( float arg )

Vrátí inversní hyperbolický sinus parametru arg, což je hodnota, jejíž hyperbolický sinus je arg.

Poznámka: Tato funkce není implementována na platformách Windows.

Viz také asin(), acosh() a atanh().