Forum und email
acosh

acosh

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

acosh -- Inversní hyperbolický cosinus

Popis

float acosh ( float arg )

Vrátí inversní hyperbolický cosinus parametru arg, což je hodnota, jejíž hyperbolický cosinus je arg.

Poznámka: Tato funkce není implementována na platformách Windows.

Viz také acos(), asinh() a atanh().