Forum und email
asin

asin

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

asin -- Arcus sinus

Popis

float asin ( float arg )

Vrátí arcus sinus parametru arg v radiánech. asin() je inverzní k funkci sin(), což znamená, že a==sin(asin(a)) pro každou hodnotu z definičního oboru funkce asin().

Viz také asinh(), acos() a atan().