Forum und email
atanh

atanh

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

atanh -- Inversní hyperbolický tangens

Popis

float atanh ( float arg )

Vrátí inversní hyperbolický tangens parametru arg, což je hodnota, jejíž hyperbolický tangens je arg.

Poznámka: Tato funkce není implementována na platformách Windows.

Viz také atan(), asinh() a acosh().