Forum und email
base_convert

base_convert

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

base_convert -- Převod čísla mezi různými soustavami

Popis

string base_convert ( string number, int frombase, int tobase )

Vrátí řetězec obsahující parametr number reprezentovaný v soustavě tobase. Soustava, ve které je parametr number je určena v parametru frombase. Oba parametry frombase a tobase musí být mezi 2 a 36 včetně. Číslice v soustavách se základem větším než 10 budou reprezentovány znaky a-z s tím, že a znamená 10, b znamená 11 až z znamená 35.

Příklad 1. base_convert()

<?php
$hexadecimal
= 'A37334';
echo
base_convert($hexadecimal, 16, 2);
?>

Výsledek:

101000110111001100110100