Forum und email
bindec

bindec

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bindec -- Binární na desítkové

Popis

number bindec ( string binary_string )

Vrátí desítkové číslo ekvivalentní binárnímu číslu uvedenému v parametru binary_string.

bindec() převádí binární číslo na typ integer. Největší číslo, které lze převést, je 31 bitů jediček neboli 2147483647 desítkově.

Viz také decbin(), octdec(), hexdec() a base_convert().