Forum und email
octdec

octdec

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

octdec -- Osmičkové na desítkové

Popis

number octdec ( string octal_string )

Vrátí desítkové číslo ekvivalentní osmičkovému číslu uvedenému v parametru binary_string. Největší číslo, které lze převést, je 17777777777 neboli 2147483647 desítkově.

Viz také decoct(), bindec(), hexdec() a base_convert().