Forum und email
decoct

decoct

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

decoct -- Desítkové na osmičkové

Popis

string decoct ( int number )

Vrátí řetězec obsahující osmičkovou reprezentaci čísla předaného v parametru number. Největší převoditelné číslo je 2147483647 desítkově, které se převede na "17777777777".

Viz také octdec(), decbin(), dechex() a base_convert().