Forum und email
dechex

dechex

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

dechex -- Desítkové na hexadecimální

Popis

string dechex ( int number )

Vrátí řetězec obsahující hexadecimální reprezentaci čísla předaného v parametru number. Největší převoditelné číslo je 2147483647 desítkově, které se převede na "7fffffff".

Viz také hexdec(), decbin(), decoct() a base_convert().