Forum und email
mt_srand

mt_srand

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

mt_srand -- Inicializace lepšího generátoru náhodných čísel

Popis

void mt_srand ( [int seed] )

Inicializuje generátor náhodných čísel parametrem seed. Parametr seed je od PHP 4.2.0 nepovinný. Pokud není uveden, je vygenerována co nejnáhodnější inicializace.

<?php
// inicializace mikrosekundami
function make_seed() {
    list(
$usec, $sec) = explode(' ', microtime());
    return (float)
$sec + ((float) $usec * 100000);
}
mt_srand(make_seed());
$randval = mt_rand();
?>

Poznámka: Od PHP 4.2.0 není třeba inicializovat generátor náhodných čísel funkcí srand() nebo mt_srand(), protože se tak nyní stane automaticky.

Viz také mt_rand(), mt_getrandmax() a srand().