Forum und email
mt_getrandmax

mt_getrandmax

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

mt_getrandmax -- Zjištění největšího možného náhodného čísla

Popis

int mt_getrandmax ( void )

Vrátí největší hodnotu, kterou může vrátit funkce mt_rand().

Viz také mt_rand(), mt_srand() a getrandmax().