Forum und email
getrandmax

getrandmax

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getrandmax -- Zjištění největšího možného náhodného čísla

Popis

int getrandmax ( void )

Vrátí největší hodnotu, kterou může vrátit funkce rand().

Viz také rand(), srand() a mt_getrandmax().