Forum und email
fmod

fmod

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

fmod -- Neceločíselný zbytek dělení (modulus) dvou parametrů

Popis

float fmod ( float x, float y )

Vrátí neceločíselný zbytek dělení dělence (x) dělitelem (y). Zbytek (r) je definován jako: x = i * y + r, pro nějaké celé číslo i. Pokud je parametr y nenulový, má výsledek r znaménko podle parametru x a absolutní hodnotu menší než parametr y.

Příklad 1. Použití funkce fmod()

<?php
$x
= 5.7;
$y = 1.3;
$r = fmod($x, $y);
// $r equals 0.5, because 4 * 1.3 + 0.5 = 5.7
?>