Forum und email
floor

floor

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

floor -- Zaokrouhlení zlomků dolů

Popis

float floor ( float value )

Vrátí první menší celé číslo získané případným zaokrouhlením parametru value dolů. Návratová hodnota funkce ceil() je typu float, protože typ float umožňuje uložit větší hodnoty než typ integer.

Příklad 1. floor() - příklad

<?php
echo floor(4.3);   // 4
echo floor(9.999); // 9
?>

Viz také ceil() a round().