Forum und email
round

round

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

round -- Zaokrouhlení čísla

Popis

float round ( float val [, int precision] )

Vrátí hodnotu parametru val zaokrouhlenou podle parametru precision (počet čísel za desetinnou tečkou). Parametr precision může být také záporný nebo nulový (výchozí).

Příklad 1. round() - příklady

<?php
echo round(3.4);         // 3
echo round(3.5);         // 4
echo round(3.6);         // 4
echo round(3.6, 0);      // 4
echo round(1.95583, 2);  // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);    // 5.04
echo round(5.055, 2);    // 5.06
?>

Poznámka: PHP ve výchozím nastavení nepřevádí správně řetězce ve tvaru "12,300.2". Viz převod z řetězců.

Poznámka: Parametr precision je k dispozici od PHP 4.

Viz také ceil(), floor() a number_format().