Forum und email
rand

rand

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rand -- Generování náhodného čísla

Popis

int rand ( [int min, int max] )

Pokud je funkce rand() zavolána bez nepovinných parametrů min a max, vrátí pseudonáhodné číslo v rozmezí 0 až RAND_MAX. Pokud chcete například náhodné číslo v rozmezí 5 a 15 (včetně), použijte rand (5, 15).

Poznámka: Na některých platformách (např. Windows) je RAND_MAX pouze 32768. Pokud potřebujete rozsah větší než 32768, použijte místo této funkce raději funkci mt_rand().

Poznámka: Od PHP 4.2.0 není třeba inicializovat generátor náhodných čísel funkcí srand() nebo mt_srand(), protože se tak nyní stane automaticky.

Poznámka: Parametr max odpovídal v PHP starších než 3.0.7 významu range. Pro získání náhodného čísla v rozmezí 5 až 15 zavolejte v těchto verzích rand (5, 11).

Viz také srand(), getrandmax() a mt_rand().