Forum und email
rad2deg

rad2deg

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

rad2deg --  Převod čísla v radiánech na stupně

Popis

float rad2deg ( float number )

Tato funkce převede parametr number v radiánech na odpovídající hodnotu ve stupních.

Příklad 1. rad2deg() - příklad

<?php

echo rad2deg(M_PI_4); // 45

?>

Viz také deg2rad().