Forum und email
pow

pow

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

pow -- Mocnina

Popis

number pow ( number base, number exp )

Vrátí parametr base umocněný hodnotou parametru exp. Pokud je to možné, vrátí tato funkce integer.

Pokud mocninu nelze vypočítat, vyvolá funkce pow() varování a vrátí FALSE.

Příklad 1. Příklady použití funkce pow()

<?php

var_dump
( pow(2,8) ); // int(256)
echo pow(-1,20); // 1
echo pow(0, 0); // 1

echo pow(-1, 5.5); // chyba

?>

Varování

V PHP 4.0.6 a starších byla návratová hodnota funkce pow() vždy typu float a funkce nevyvolávala varování.

Viz také exp() a sqrt().