Forum und email
sqrt

sqrt

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sqrt -- Odmocnina

Popis

float sqrt ( float arg )

Vrátí odmocninu parametru arg.

<?php
// Přesnost závisí na direktivě precision
echo sqrt(9); // 3
echo sqrt(10); // 3.16227766 ...
?>

Viz také pow().