Forum und email
sinh

sinh

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

sinh -- Hyperbolický sinus

Popis

float sinh ( float arg )

Vrátí hyperbolický sinus parametru arg, který je definován jako (exp(arg) - exp(-arg))/2.

Viz také sin(), asinh(), cos() a tan().