Forum und email
exp

exp

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

exp -- Vypočtení mocniny čísla e (základ přirozeného logaritmu)

Popis

float exp ( float arg )

Vrátí e umocněné na hodnotu parametru arg.

Viz také log() a pow().