Forum und email
expm1

expm1

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

expm1 --  Vrátí exp(number) - 1 vypočítaný způsobem, který je přesný i v případě, že je hodonota parametru blízká nule

Popis

float expm1 ( float number )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.