Forum und email
mt_rand

mt_rand

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

mt_rand -- Generování lepšího náhodného čísla

Popis

int mt_rand ( [int min, int max] )

Řada generátorů náhodných čísel ze starších knihoven libc má podezřelé nebo neznámé charakteristiky a je pomalá. PHP standardně používá ve funkci rand() generátor náhodných čísel knihovny libc. Funkce mt_rand() tuto funkci plně nahrazuje. Používá generátor náhodných čísel známých charakteristik Mersenne Twister, který generuje náhodná čísla použitelná pro různé obory kryptografie (detaily viz na domácí stránce). Také je průměrně čtyřikrát rychlejší než funkce z knihovny libc.

Pokud je funkce mt_rand() zavolána bez nepovinných parametrů min a max, vrátí pseudonáhodné číslo v rozmezí 0 až RAND_MAX. Pokud chcete například náhodné číslo v rozmezí 5 a 15 (včetně), použijte mt_rand (5, 15).

Poznámka: Od PHP 4.2.0 není třeba inicializovat generátor náhodných čísel funkcí srand() nebo mt_srand(), protože se tak nyní stane automaticky.

Poznámka: Parametr max odpovídal v PHP starších než 3.0.7 významu range. Pro získání náhodného čísla v rozmezí 5 až 15 zavolejte v těchto verzích mt_rand (5, 11).

Viz také mt_srand(), mt_getrandmax() a rand().