Forum und email
ceil

ceil

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ceil -- Zaokrouhlení zlomků nahoru

Popis

float ceil ( float value )

Vrátí první větší celé číslo získané případným zaokrouhlením parametru value nahoru. Návratová hodnota funkce ceil() je typu float, protože typ float umožňuje uložit větší hodnoty než typ integer.

Příklad 1. ceil() - příklad

<?php
echo ceil(4.3);    // 5
echo ceil(9.999);  // 10
?>

Viz také floor() a round().