Forum und email
bcscale

bcscale

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcscale -- Nastavit výchozí škálu pro všechny bc math funkce

Popis

bool bcscale ( int scale )

Tato funkce nastaví výchozí škálu pro všechna následná volání bc math funkcí, ktera neudávají explicitně škálu přesnosti.