Forum und email
bcsqrt

bcsqrt

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcsqrt --  Získat druhou odmocninu čísla s libovolnou přesností

Popis

string bcsqrt ( string operand [, int scale] )

Vrátí druhou odmocninu argumentu operand. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst ve výsledku.

Viz také bcpow().