Forum und email
bcsub

bcsub

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcsub --  Odečíst jedno číslo od druhého s libovolnou přesností

Popis

string bcsub ( string left_operand, string right_operand [, int scale] )

Odečte argument right operand od argumentu left operand a vrátí výsledek v řetězci. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst ve výsledku.

Viz také bcadd().