Forum und email
bcadd

bcadd

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcadd -- Sečíst dvě čísla s libovolnou přesností

Popis

string bcadd ( string left_operand, string right_operand [, int scale] )

Přičte left operand k right operand a vrátí součet v řetězci. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst ve výsledku.

Viz také bcsub().