Forum und email
bccomp

bccomp

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bccomp -- Porovnat dvě čísla s libovolnou přesností

Popis

int bccomp ( string left_operand, string right_operand [, int scale] )

Porovná left operand s right operand a vrátí výsledek jako integer. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst použitých při porovnání. Návratová hodnota je 0, pokud jsou si oba operandy rovné. Pokud je left operand větší než right operand, návratová hodnota je +1, a pokud je left operand menší než right operand, návratová hodnota je -1.