Forum und email
bcdiv

bcdiv

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcdiv -- Dělit dvě čísla s libovolnou přesností

Popis

string bcdiv ( string left_operand, string right_operand [, int scale] )

Vydělí argument left operand argumentem right operand a vrátí výsledek. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst ve výsledku.

Viz také bcmul().