Forum und email
bcmod

bcmod

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcmod -- Získat modulus čísla s libovolnou přesností

Popis

string bcmod ( string left_operand, string modulus )

Vrátí modulus argumentu left operand s použitím argumentu modulus.

Viz také bcdiv().