Forum und email
bcmul

bcmul

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcmul -- Vynásobit dvě čísla s libovolnou přesností

Popis

string bcmul ( string left_operand, string right_operand [, int scale] )

Vynásobí argument left operand argumentem right operand a vrátí výsledek. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst ve výsledku.

Viz také bcdiv().