Forum und email
bcpow

bcpow

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcpow --  Umocnit jedno číslo na jiné s libovolnou přesností

Popis

string bcpow ( string x, string y [, int scale] )

Umocní x na y. Volitelný argument scale se používá k určení počtu desetinných míst ve výsledku.

Viz také bcsqrt().