Forum und email
chr

chr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

chr -- Vrátit určitý znak

Popis

string chr ( int ascii )

Vrací řetězec jednoho znaku obsahující znak specifikovaný argumentem ascii.

Příklad 1. Ukázka chr()

$str .= chr (27); /* přidá escape znak na konec $str */

/* Toto je většinou užitečnější */

$str = sprintf ("Řetězec konči escape znakem: %c", 27);
Tato funkce se doplňuje s funkcí ord(). Viz také: sprintf() s formátovacím řetězcem %c.