Forum und email
ord

ord

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ord -- Vrátit ASCII hodnotu znaku

Popis

int ord ( string string )

Vrací ASCII hodnotu prvního znaku v string. Tato funkce doplňuje chr().

Příklad 1. Ukázka ord()

if (ord ($str) == 10) {
    echo "Prvním znakem \$str je line feed.\n";
}

Viz také: chr().