Forum und email
curl_multi_getcontent

curl_multi_getcontent

(PHP 5)

curl_multi_getcontent -- Return the content of a cURL handle if CURLOPT_RETURNTRANSFER is set

Popis

string curl_multi_getcontent ( resource ch )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

ch

A cURL handle returned by curl_init().