Forum und email
curl_multi_init

curl_multi_init

(PHP 5)

curl_multi_init -- Returns a new cURL multi handle

Popis

resource curl_multi_init ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mh

A cURL multi handle returned by curl_multi_init().