Forum und email
curl_multi_remove_handle

curl_multi_remove_handle

(PHP 5)

curl_multi_remove_handle -- Remove a multi handle from a set of cURL handles

Popis

int curl_multi_remove_handle ( resource mh, resource ch )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mh

A cURL multi handle returned by curl_multi_init().

ch

A cURL handle returned by curl_init().