Forum und email
curl_multi_select

curl_multi_select

(PHP 5)

curl_multi_select -- Get all the sockets associated with the cURL extension, which can then be "selected"

Popis

int curl_multi_select ( resource mh [, float timeout] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mh

A cURL multi handle returned by curl_multi_init().

timeout