Forum und email
dbplus_rkeys

dbplus_rkeys

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rkeys -- Specify new primary key for a relation

Popis

mixed dbplus_rkeys ( resource relation, mixed domlist )

dbplus_rkeys() will replace the current primary key for relation with the combination of domains specified by domlist.

Seznam parametrů

relation

A relation opened by dbplus_open().

domlist

A combination of domains. May be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

Návratové hodnoty

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.