Forum und email
dbplus_ropen

dbplus_ropen

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_ropen -- Open relation file local

Popis

resource dbplus_ropen ( string name )

dbplus_ropen() will open the relation file locally for quick access without any client/server overhead. Access is read only and only dbplus_current() and dbplus_next() may be applied to the returned relation.

Seznam parametrů

name

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.