Forum und email
dbplus_rquery

dbplus_rquery

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rquery -- Perform local (raw) AQL query

Popis

resource dbplus_rquery ( string query [, string dbpath] )

dbplus_rquery() performs a local (raw) AQL query using an AQL interpreter embedded into the db++ client library. dbplus_rquery() is faster than dbplus_aql() but will work on local data only.

Seznam parametrů

query

dbpath

Návratové hodnoty

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.