Forum und email
defined

defined

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

defined --  Zkontroluje, jestli existuje daná pojmenovaná konstanta

Popis

bool defined ( string name )

Vrací TRUE, pokud byla definována pojmenovaná konstanta daná argumentem name, jinak FALSE.

Příklad 1. Kontrola konstant

<?php
if (defined("CONSTANT")){ // název konstanty by měl být v uvozovkách
    
echo CONSTANT; //
    
}
?>

Viz také define() a sekci Konstanty.