Forum und email
define

define

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

define -- Definuje pojmenovanou konstantu.

Popis

bool define ( string name, mixed value [, bool case_insensitive] )

Definuje pojmenovanou konstantu, která je podobná proměnné s výjimkou toho, že:

  • Konstanty nemají znak dolaru ('$') před jménem;

  • Konstanty jsou dostupné odkudkoliv bez ohledu na pravidla rozsahu platnosti proměnných;

  • Konstanty se nedají předefinovávat a rušit; a

  • Konstanty se mohou nabývat pouze skalárních hodnot.

Název konstanty je dán argumentem name; hodnota je dána argumentem value.

Dále je dostupný volitelní třetí argument case_insensitive. Pokud má hodnotu 1, konstanta bude definována case-insensitive. Výchozí chování je case-sensitive; tj. CONSTANT and Constant reprezentují různé hodnoty.

Příklad 1. Definování konstant

<?php
define
("CONSTANT", "Hello world.");
echo
CONSTANT; // výstup je "Hello world."
?>

define() vrací TRUE při úspěchu a FALSE pokud dojde k chybě.

Viz také defined() a sekci Konstanty.