Forum und email
gethostbyaddr

gethostbyaddr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

gethostbyaddr --  Vrací internetové jméno počítače, odpovídající dané IP adrese

Popis

string gethostbyaddr ( string ip_address )

Vrací internetové doménové jméno počítače specifikované pomocí ip_address. Vyskytne-li se chyba, vrací ip_address.

Viz také gethostbyname().