Forum und email
gethostbyname

gethostbyname

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

gethostbyname --  Vrací IP adresu odpovídající danému internetovému jménu počítače

Popis

string gethostbyname ( string hostname )

Vrací IP adresu počítače v síti Internet specifikovaného pomocí hostname.

Viz také gethostbyaddr().